Suvekoolid

2022 – Võidab see, kellel on kõige väiksem jalajälg!

2022. aastal kogunesid tasaarengu huvilised Mõisamaa ökokeskuses. Lisaks temaatilistele ettekannetele viidi nelja päeva vältel läbi ka häkaton, tuvastamaks võimalikke sekkumispunkte Eesti ühiskonnas ning lahendusi ja tegevusi nende saavutamiseks, toetudes külalisekspertidele ja mentoritele. Esinesid inimesed Mõisamaa Ökokeskusest, Research & Degrowth International’ist, Helsinki ajapanga ja OmaMaa toidukooperatiivist, lihttehnoloogia ajakirjast Low-Tech Magazine, Paide kogukonnakeskusest kuni Viini majandus- ja äriülikoolini. Organisatoorse poole pealt panustasid kõvasti Merlyn Dunderdale, Maris Pedaja, Andra Jelle, Madis Vasser ja Maiko Mathiesen.

Mõned ‘idud’, millega häkatoni meeskonnad algust tegid:

  1. Eluaseme ebavõrdse saadavuse teadvustusprojekt, mis läbi erinevate meetmete ja strateegiate sukeldub lahendama korraga nii sotsiaalse ebavõrdsuse kui ka kinnisvaraturu probleeme.
    Kas saab leida õigustust tühjalt seisvatele kinnisvaraobjektidele olukorras, kus paljud ühiskonnaliikmed ei jaksa endale normaalset elamispinda lubada?
  2. Erinevad meetmed ja institutsioonid mahepõllumajandussektori toetamiseks. Kui näiteks sektorispetsiifiline hoiu-laenuühistu annaks mahesektorile paindlikkust, siis pestitsiidimaksu kehtestamine aitaks vähendada hinnavahet mahe ja ‘mürgise’ toidukauba vahel.
  3. Autonoomsete, ökoloogiliste ja kohalike kogukondade loomine, nende toetamine ja võrgustamine. Nende kogukondade eesmärk on saavutada vabadus ja sõltumatus läbi koostootmise, näiteks tootes koos taastuvenergiat, luues demokraatliku kooli või kasvatades toitu.
  4. Kootsinguprogramm, mis aitab tippjuhtidel aru saada tasaarengu ideedest ning vähendada iseenda ning oma organisatsiooni keskkonnajalajälge ning samas tunda ennast paremini.
    Mis meid tegelikult õnnelikuks teeb? Kuidas rahuldada eluks vajalikke põhivajadusi nii, et me ei mata ärevust, hirmu ja teisi emotsioone materiaalse sodi hankimisega?
  5. Päästetud toidu kohvik, kus kohaliku kogukonna toidujäägid saavad ümberkokatud maitsvateks eineteks. Idee suurendab kogukonna lõimumist, pakub mõistliku hinnaga taimset toitu ning vähendab toidu raiskamist.
  6. Tasaarengu Eesti organisatsiooni loomine, mille missioon on vedada tulevaid tasaarengu projekte, ehitada liikumist ning hoida ehedad loodusest ja ühiskonnast hoolivad diskussionid peavoolumeedias pildis.

Ettekannete salvestused on leitavad Eesti Rohelise Liikumise Youtube’i esitlusloendist.

2021 – Tasaareng: vastus pimedale progressile?

2021. aastal toimus Tasaarengu suvekool Mokko maahotellis. Fookuses oli tasaarengu temaatika tutvustamine koos tunnustatud ekspertide ja praktikutega. Üles astusid Lilian Pungas (Friedrich Schiller University Jena), Maiko Mathiesen (Barcelona ülikool), Suule Soo (EMMIR), Vasilis Kostakis (TalTech), John Doyle (Euroopa Komisjoni arenguseire), Helen Sooväli-Sepping (TLÜ), Alf Hornborg (Lundi ülikool), Krista Kupits (Keskkonnaministeerium), Liina Järviste (Väike Jalajälg) ja Jaanus Nurmoja (Kodanikupalk.ee). Organiseerimisse panustasid enim Karola Kivilo ja Madis Vasser.

Salvestused ettekannetest on leitavad Eesti Rohelise Liikumise Youtube’i esitlusloendist.