Projektid

Eestis on katsetatud või pooleli mitmeid algatusi, mis järgivad tasaarengu põhimõtteid teoorias või praktikas. Pikemad kirjeldused on aeglasel koostamisel, aga mõned kiired lingid:
Ökokogukond “Väike jalajälg”
– Tasamajandust praktiseeriv talu Eikellegimaa MTÜ
– Tasamajandust praktiseeriv kogukond Kagu-Eesti Loodusrahvas MTÜ
Paide P.A.I. kohalik valuuta (varasemalt on eksisteerinud ka nt Urvaste Urban ja Luige Kroon)
Tallinna Tehnikaülikooli projekt COSMOLOCALISM
Tallinna Ülikooli projekt BETWEEN THE TIMES