Materjalid

Artiklid:

Sotsiaalteadlased Margit Keller ja Grete Arro ning taastuvenergia ekspert Ingrid Nielsen seletavad tasaarengu näitel, miks tarbimise vähendamiseks on vaja lahti mõtestada vajadused.

TTÜ professor Vasilis Kostakis jt näitasid uuringus, et kõik rohelise majanduskasvu mõõdikud on poliitiliselt kaldu. “Kui SKT tõuseb, tõuseb ka materjali jalajälg. Seni on olnud see, mida rohekasvuks või rohemajanduseks nimetame, võimatu. Väidame, et rohemajandus on küll võimalik, ent ilma kasvuta.” võtab Kostakis uuringu kokku.

Degrowth Vienna 2020 konverentsi võtab Bioneer.ee veergudel kenasti kokku Lea Kreinin.

Pideva kasvu imperatiivi asemel tooks tasaareng ühiskonna, mis on rahulikum, võrdsem, sisukam, tervislikum ja ökoloogilisem. Kas me oleme valmis aktsepteerima nende väärtuste nimel kahanevat majandust, küsib Madis Vasser oma 2019. jaanuari arvamusloos.

Pideva majanduskasvu loogikas keskkonnaeesmärkide saavutamise soovi valguses julgeb kahelda Vikerraadio päevakommentaaris ettevõtja Indrek Neivelt.

TTÜ professor Vasilis Kostakis nendib intervjuus, et maailm vajab kapitalismi kõrvale uut sorti majandusmudelit.

Tõhus riik, mahe Eesti ja jätkusuutlik tasaareng on kolm aktuaalset ja omavahel sünergilist ideed meie narratiivi, et ellujäämisjooks omaks mingit suuremat mõtet ja sihti, arvab ettevõtja ja kirjanik Armin Kõomägi.

Tasaarengu kontseptsiooni tutvustab võimalik et esmakordselt eesti keeles Peep Mardiste oma 2010. aasta blogipostituses.

Audio/Video:

What is degrowth? – Frederico Demaria 2018 (13min)

Money, finance and degrowth – Alf Hornborg 2018 (20min)

Majanduskriis ei ole tasaareng – helisalvestis Arvamusfestivalilt 2019 (30min)

Tasaareng / Mittekasv – Lilian Pungas 2020 (1h38min)

Raportid:

Eesti Inimarengu Aruanne 2020 – Eriti teemakohane on stsenaarium “Isemajandav Eesti”

Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035 – November 2019, Arenguseire Keskus.
Tähelepanuväärne on raporti stsenaarium 4: Ökokogukondade Eesti.

Decoupling debunked – Juuli 2019, European Environmental Board.
Töö tõstab esile vajadus ümber mõelda rohelise kasvu poliitikad ning komplementeerida efektiivsussäästu ka piisavuse temaatikaga.

Konkreetsed poliitikasoovitused:

Vaata alamlehte tasaarengu poliitikasoovitused.